TERMITE CONTROL DRILLING METHOD Corrective Treatment 2013

TERMITE CONTROL DRILLING METHOD Corrective Treatment 2013


video description:
KAWALAN ANAI-ANAI : KAEDAH MENEBUK
Suatu kaedah yang biasa dilakukan dikawasan bangunan dikesan yang mempunyai aktiviti anai-anai. Kaedah ini sangat berkesan kepada bangunan atau rumah yang telah diserang / dimakan oleh anai-anai.Ketahanan rawatan ini diantara 3-6 tahun bergantung kepada jenis racun yang digunakan serta kepakaran juruteknik. Sekiranya juruteknik tiada kepakaran dalam bidang ini akan menimbulkan masalah kepada pemilik bangunan/rumah.

100% kami mengunakan kumpulan racun Imidiaclorpid yang kurang toksik kepada alam sekitar. Sebagai syarikat kawalan makhluk perosak, penjagaan persekitaran juga amat dititikberatkan.

Video ini, contoh kerja-kerja menebuk lubang sedang dilaksanankan. Kawasan rakaman Taman Meru Klang.

Sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya : 016-338 0960
Blogspot http://fumigation-malaysia.blogspot.com/

Termite Control: METHOD DRILLING
A common method of building area detected done with termite activity. This method is very effective for building or house that was attacked / eaten by termite treatment anai.Ketahanan is between 3-6 years depending on the type of poison used, and the expertise of the technician. If the technician has no expertise in this area will cause problems to the building owner / home.

100% of our group using the less toxic poison Imidiaclorpid to the environment. As a pest control company, care for the environment is also very important.

This video, examples of work to drill a hole is being DONE. Recording area of ​​Taman Meru Klang.

Any questions, please contact me: 016-338 0960
blogspot http://fumigation-malaysia.blogspot.com/