Bed Bug Prevention and Control – Somali Language

Bed Bug Prevention and Control – Somali Language


video description:
Vidiyoowgani wuu ku caawinayaa:
• Fahan marka hore, waxa uu dhiqluhu yahay iyo sababta ay dhibaatadas u yihiin
• Qaad talaabooyinka lagama maarmaanka ah ee aad u baahantahay hadii aad isleedahay dhiqlaa leedahay.
• Ka hortag cayayaankan in aanay gelin aqalkaaga.
• Fahan sida amaanka ah ee aad u xakamayn kartid fiditaanka dhiqlaha.